Oefentherapie Cesar

Oefentherapie Cesar is een gericht op het aanleren van goed bewegingsgedrag.

De therapie is gericht op behandeling en voorkoming van klachten ten gevolge van overbelastende houdings- en bewegingsgewoonten, al dan niet veroorzaakt door een bepaalde afwijking of ziekte.

Basisgedachte

Mensen bewegen ieder op hun eigen manier. Niet iedereen gebruikt bij dezelfde beweging dezelfde spieren in dezelfde mate. Het bewegen gebeurt grotendeels onbewust en ieder ontwikkel zo zijn eigen bewegingsgewoonten. Niet alle bewegingsgewoonten zijn goed voor het lichaam zodat overbelasting hierin klachten kan veroorzaken.

Weer leren zo te bewegen dat de spieren optimaal samenwerken en de gewrichten daarbij op een juiste manier worden belast heeft dan een positieve uitwerking op de klacht.

Iedereen kan via een gericht leerproces goed bewegingsgedrag aanleren.

Doel

Het doel is de klachten te klachten te laten verdwijnen, verminderen en voorkomen, rekening houdend met ieders persoonlijke mogelijkheden en situatie.

Werkwijze

De oefentherapeut doet een uitgebreid onderzoek tijdens het eerste consult en stelt naar aanleiding daarvan een individueel behandelplan op. Dit wordt besproken met de cliënt.

Tijdens vervolgbehandelingen leert de cliënt nieuw bewegingsgedrag aan waarbij het de bedoeling is dat de nieuwe bewegingsgewoonten in het dagelijks leven worden ingepast.

Vergoeding

De behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering en in sommige gevallen vanuit de basisverzekering. 

Er is geen verwijzing nodig.

Indicaties:

  • Behandeling van klachten veroorzaakt door overbelastende houdings- en bewegingsgewoonten. Bijvoorbeeld; rugklachten, nekklachten, hoofdpijn
  • Beroepsklachten
  • Verbetering van de ademtechniek. Bijvoorbeeld bij hyperventilatie en COPD
  • Neurologische aandoeningen. Bijvoorbeeld: hernia, ischias uitstralende zenuwpijnen, ziekte van Parkinson, M.S.
  • Orthopedische aandoeningen. Bijvoorbeeld:artrose, osteoporose, ziekte van Scheuermann
  • Reumatische aandoeningen. Bijvoorbeeld: reumatoïde artritis, ziekte van Bechterew
  • RSI
  • SI- en bekkenklachten
  • Spanningsklachten

Voor behandeling is geen verwijzing nodig.

Voor een afspraak kunt u bellen naar telefoonnummer: 0182 530990

Tine van der Laarse (Oefentherapie Cesar, specialisaties: haptonomie, psychosomatiek, hoofdpijnklachten, migraine, adem- en ontspanningstherapie.

Design by || The promo Factory || 2014