Manuele Therapie

Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds het verbeteren van uw houding en bewegingen. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast.
De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom. Door zijn gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut uitstekend in staat om de oorzaak van uw klachten te beoordelen. Zo kan hij voor elk lichaam een oplossing op maat voorstellen.

Zelf (Eric) heb ik in eerste instantie de opleiding Manuelle Medizin methode Kaltenborn in Duitsland gevolgd. Daarna heb ik in Nederland de opleiding manuele therapie aan de SOMT (Stichting Opleiding Manuele Therapie) In Amersfoort doorlopen en in 1993 succesvol afgerond. Sindsdien sta ik als manueel therapeut geregistreerd in het Register voor Manueeltherapeuten van de NVMT. Hierdoor worden de behandelingen ook volledig door de zorgverzekeraars vergoed. Het register van manueel therapeuten vraagt om regelmatige bij- en nascholing. In dit kader werden daarom onder andere opleidingen in het behandelen van baby's (KISS-baby's/kinder manuele therapie), Manuele Therapie Methode Marsman  en diverse voortgezette manipulatie cursussen gevolgd: bijv. "de Cramer Griff" en de manipulatiecursus van Daryl Herbert.
Omdat mijn nieuwsgierigheid mij verder deed zoeken, ben ik in 1993 begonnen met de opleiding osteopathie die ik in 1998 succesvol heb afgerond. Na het voltooien van mijn afstudeer onderzoek in 2000 ben ik mij steeds meer gaan toeleggen op mijn werkzaamheden als osteopaat. Zie ook het kader Osteopathie.

Wanneer gaat u naar een Manueel Therapeut?

U kunt met veel lichamelijke klachten naar een Manueel Therapeut. Bijvoorbeeld:

- Wanneer u hoofd- en nekpijn heeft die gepaard gaan met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom;

- bij nek- en schouderklachten waarbij u uitstraling heeft tot in de armen;

- klachten hoog in de rug met rib- en borstpijn;

- lage rugklachten, eventueel met uitstralende pijn naar de benen;

- bij bepaalde vormen van duizeligheid waar u met name last van krijgt wanneer u uw nek beweegt;

- kaakklachten, eventueel in combinatie met nekklachten;

- bij heupklachten.


Werkwijze manueel therapeut.

Na een eerste screening bestaat de eerste afspraak uit twee onderdelen: een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek stelt de manueel therapeut vragen over de klachten; bijvoorbeeld hoe ze ontstaan zijn en wanneer ze toenemen of verminderen.
Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de manueel therapeut de houding en bewegingen beoordeelt en de gewrichten onderzoekt. Zo wordt vastgesteld waar de oorzaken van de klachten zitten. Samen met u beslist de manueel therapeut of manuele therapie zinvol is. Is dat het geval, dan bespreekt de manueel therapeut met u een aanpak voor de verdere behandeling. Zo heeft u meteen na de eerste afspraak duidelijkheid over het vervolgtraject en de te verwachte herstelperiode.

 

Behandeling: effectieve therapie.

De manueel therapeut kent een aantal specifieke mobiliserende en manipulerende technieken die in de gewrichten, spieren en zenuwen kunnen worden toegepast, om deze beter te laten functioneren en uw houding en bewegingen te verbeteren. De effecten zijn vaak direct merkbaar: u voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen. 


Voor wie? 

Manuele therapie is in principe voor iedereen geschikt. Ongeacht de leeftijd. Zelfs zeer jonge baby's kunnen veilig behandeld worden door een manueel therapeut, mits die hiervoor een extra opleiding (Eric) heeft gehad. De technieken worden uiteraard aangepast aan de leeftijd. 


Is Manuele Therapie veilig?

Manuele therapie is recentelijk (2013) in het nieuws gekomen. Daarbij is twijfel ontstaan omtrent de veiligheid bij hoog cervicale manipulaties. In de literatuur wordt melding gemaakt van een klein aantal, soms ernstige, ongevallen die zijn voorgevallen bij manipulaties (stoottechnieken) hoog in de nek. U heeft ook kunnen lezen dat het "risico"dat een cliënt loopt KLEINER is dan het risico van het krijgen van complicaties door het innemen van een tablet Paracetamol. In de zeer uitgebreide opleiding van een manueel therapeut wordt uiteraard veel aandacht gegeven aan het voorkomen van letsel aan de cliënt. In onze praktijk zijn beide manueeltherapeuten (Eric en Robert-Jan) goed opgeleid, beschikken over ruime ervaring en voldoen aan de criteria van bij- en nascholing. Ook de behandeling van pasgeborenen wordt door Eric op een deskundige en uiterst subtiele, dus veilige manier uitgevoerd.

 

 

Design by || The promo Factory || 2014