Haptonomie

Haptonomie houdt zich bezig met de ontwikkeling van het gevoelsleven van de mens en in ruimere zin met de gevoelsmatige wisselwerking tussen mensen. De wegen die vanuit de haptonomie zijn ontwikkeld hebben tot doel de tastkwaliteiten te verfijnen en verder uit te bouwen, waardoor mensen impulsen aangereikt kunnen krijgen om op een andere manier met zichzelf en anderen om te gaan. Deze impulsen richten zich ook op het gebied van spanning, verdriet of pijn.

 
De betekenis van het aanraken
 
De tastzin is het zintuig bij uitstek dat ons de allereerste informatie verstrekt over wat goed of slecht voor ons is. De tastbare (goede) aanraking vormt een vertrouwenwekkende ervaringsweg en leerweg in de persoonlijke ontwikkelingsprocessen van de mens. Inzichten omtrent eigen motieven en mogelijkheden kunnen voelbaar en tastbaar gemaakt worden door het aan den lijve te ondervinden.

In onze cultuur zijn aanraken, voelen en het lichaam lange tijd min of meer verwaarloosd. De nadruk ligt nog steeds te veel op het versterken van de individualiteit en de prestatie, waardoor mensen geneigd zijn aan hun eigen gevoel en gevoelens voorbij te gaan. Het is bijvoorbeeld voor ons persoonlijk belangrijk of we ons bij iemand op ons gemak voelen of niet. We voelen dat, bewust of onbewust, ook aan en in ons lichaam.
 
Het belang van gevoelens
 
De haptonomie biedt de mogelijkheid om opnieuw kennis te maken met je eigen lichaam. Je lichaam kan je veel “vertellen” over jezelf, over je omgeving en over je relaties met anderen. Datgene wat je lichaam te vertellen heeft - of laat voelen - wordt gemakkelijk overgeslagen of onbelangrijk gevonden, we luisteren niet naar onze gevoelens omdat we denken dat dat niet verstandig is.

Uit ervaring weten wij hoeveel last we hebben wanneer wij in situaties komen waarin we tegen ons gevoel in moeten gaan. Van het ‘doen wat we niet willen en willen wat we niet doen’ kan een gezond mens letterlijk of figuurlijk ziek worden. Hij leeft dan in tegenspraak met zichzelf, is het met en in zichzelf oneens. Hart en verstand, voelen en denken staan dan haaks op elkaar, het onbehaaglijke gevoel wat hierdoor ontstaat, vertaalt zich in vormen van spanning, blokkades, depressiviteit, irritatie, niet zelden gevolgd door een tijdelijke uitschakeling door vermoeidheid, stressverschijnselen of ziekte. Ons lijf vertelt ons dan heel duidelijk dat voelen en denken wel degelijk iets met elkaar te maken hebben, dat gevoelens en gedachten met elkaar ‘in overleg’ moeten treden, maar ook dat ‘willen’ nog lang niet altijd ‘kunnen’ is.

Als we ons bewuster worden van ons gevoel en onze gevoelens, kunnen we een beter evenwicht vinden in hoe wij omgaan met onszelf, anderen en situaties. Meer ‘ thuiskomen’ in ons eigen lijf.

 
 Toepassingsgebieden

 · Werken op haptonomische basis

 
De haptonomische inzichten kunnen in vele vormen van hulpverlening verwerkt wor-den. De betreffende hulpverlener werkt dan bijvoorbeeld als oefentherapeut op haptonomische basis. Ook andere paramedici en medici kunnen hun eigen beroep uitoefenen op basis van haptonomie.

In grote lijnen houdt dit werken op haptonomische basis voor bijvoorbeeld een oefentherapeut in, dat deze aandacht heeft voor de persoonlijke betekenis van een klacht en voor de emotionele oorzaken of gevolgen van die klacht.

Voor behandelingen op basis van haptonomie is vanaf 1juli 2008 geen verwijzing nodig van de huisarts of specialist. De behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering.


Indicaties
 
·        Lichamelijke- en geestelijke overbelasting
·        Pijn en pijnverwerking
·        Relationele moeilijkheden
·        Psychische problematiek die zich (ook) in lichamelijke ongemakken uit
·        Opvoedingsproblemen
·        Vragen op het gebied van persoonlijke groei en zingeveving
 
 
Voor behandeling is geen verwijzing nodig.
Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar 0182 530990
 
Tine van der Laarse

Sinds ruim 30 jaar werkzaam in een eigen praktijk in Gouda.

 
 
Specialisaties:

·        Oefentherapie Cesar
·        Haptonomie
·        Psychosomatiek
·        Ontspanningstherapie

Gevolgde opleidingen, cursussen en trainingen:

·        Opleiding Oefentherapie Cesar  1979-1982                     
·        Basiscursus haptonomie  1987-1989                                 
·        Verdiepingscursussen haptonomie  1989-1991
·        Vervolgcursussen haptonomie  1991-1994
·        Training op Jungeriaans-analytische basis  2006-2007
·        Opleiding natuurlijke geneeswijzen  2007-2009
·        Opleiding psychosomatiek   2009-2010
.        Cursus Mindfulness 2012
.        Wetenschappelijke cursus Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke klachten 2014

Recent gevolgde cursussen:

.        Slaaptherapie (2018)
.        Cursus stresscounseling (2019)

 

Design by || The promo Factory || 2014