Myofasciale Triggerpoints

Triggerpoints zijn lokale verhardingen in een spier, die ook op afstand pijn kunnen geven. Janet Travell en David Simons, twee Amerikaanse artsen, publiceerden een zeer uitgebreid handboek: Myofascial Pain & Dysfunction; The Trigger Point Manual en daarin lieten ze zien dat je bij pijnklachten de oorzaak niet alleen lokaal maar vaak op afstand moet zoeken. (Referred Pain) Na zeer uitgebreid onderzoek hebben zij een overzicht gemaakt van de Triggerpoints in de dieverse spieren met de regio waarin de pijn kan uitstralen. Zij ontwikkelden ook een methode hoe je die triggerpoints kon behandelen via spray en stretch: dit behelst het rekken van een spier nadat er eerst een koudeprikkel is toegediend. Ook mogelijk is om het triggerpoint te laten ontspannen door middel van het plaatsen van een naald in het centrum van he punt: dry needling. Daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden om via het uitoefenen van gerichte druk de triggerpoints te laten verdwijnen.
Op de site www.triggerpoints.net kunt u zien welke uitstraling gebieden horen bij een bepaald triggerpoint.


Eric heeft bij bij het instituut Myofasciale Pain Seminars in Groningen een opleiding gevolgd in het lokaliseren en behandelen van deze punten

 

Design by || The promo Factory || 2014