Osteopathie

Osteopathie is een diagnostische en therapeutische, manuele benadering van iemand (mens of dier) met functionele klachten. Hoewel osteopathie in Nederland onder de alternatieve geneeswijzen valt, is de basis toch dezelfde wetenschappelijk verantwoorde kennis, waarop ook een reguliere arts zich baseert. Echter, doordat er meer dan in het reguliere circuit wordt gekeken naar de onderlinge samenhang tussen de verschillende delen van het lichaam (skelet, organen en schedel) ontstaat toch een geheel andere benadering. Eigenlijk een regulier alternatief dus. 

Voor nadere informatie kunt U mijn website bezoeken:www.osteopathie-gouda.nl   of www.scholtes-osteopathie.nl

Design by || The promo Factory || 2014